Ngày 26/07/2014 toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tiền Giang đã tích cực tham gia Hội thao công nhân viên chức lao động ngành xây dựng lần X năm 2014 và đã đạt được nhiều huy chương.
Ngày 02/02/2016 vào lúc 07 giờ 30 phút Đại hội cổ đông thường niên 2016 sẽ được tồ chức tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tiền Giang . Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tiền Giang xin thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức đại hội.
Hưởng ứng phong trào thể thao ngành xây dựng do Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức, thông báo đến toàn thể nhân viên ACT lịch thi đấu của hội thao lần X năm 2014 và danh sách các cá nhân đăng ký tham gia hội thao.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.