Tin Công Ty
Ngày 26/07/2014 toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tiền Giang đã tích cực tham gia Hội thao công nhân viên chức lao động ngành xây dựng lần X năm 2014 và đã đạt được nhiều huy chương.
Ngày 03/08/2013 Hội thao công nhân viên chức lao động ngành xây dựng đã tổ chức thành công. Hội thao quy tụ sự tham gia đông đảo và hào hứng của công nhân viên chức khối xây dựng.