Tin Công Đoàn
Hưởng ứng phong trào thể thao ngành xây dựng do Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức, thông báo đến toàn thể nhân viên ACT lịch thi đấu của hội thao lần X năm 2014 và danh sách các cá nhân đăng ký tham gia hội thao.
Ngày 22/02/2012 Đại hội chi đoàn công ty nhiệm kỳ 2012 -2014 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Nội dung đại hội xoay quanh các vấn về tổ chức xây dựng hình ảnh đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ từ năm 2012 đến 2014
Ngày 13/06/2014 tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tiền Giang đã tổ chức đại hội đoàn thanh niên năm 2014
Thông tin và lịch sữ hình thành tổ chức công đoàn của công ty.Các hoạt động tiêu biểu của đoàn cơ sở qua các thời kỳ.Công đoàn cơ sở Công ty CP Tư vấn Xây dựng TG hiện nay có 41 công đoàn viên, (có tỷ lệ 100% so với tổng số CBNV của Cty). Ban Chấp hành Công đoàn 5 (nữ 01).