Công trình - Dự án
Số lượt truy cập
Hit Counter
Chợ Giữa Vĩnh Kim (huyện Châu Thành – Tiền Giang)

1.Thông tin dự án
* Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng An Phú
* Địa điểm: xã Vĩnh Kim – huyện Châu Thành - tỉnh Tiền Giang
* Quy mô chợ: 265 điểm kinh doanh
* Quy mô đầu tư:
1. Nhà lồng chợ chính: diện tích xây dựng 1.335 m2 (nhà lồng 1.049 m2, hè xung quanh nhà lồng 286 m2); bố trí 88 kios.
2. Nhà lồng chợ thực phẩm – ăn uống: diện tích xây dựng 765 m2 (nhà lồng 576 m2, hè xung quanh nhà lồng 189 m2); bố trí 144 quầy sạp.
3. Các công trình (hạng mục) phụ trợ: nhà lồng chợ cá (33 sạp), vệ sinh, sân đường,..
* Tổng mức đầu tư: 12 tỷ đồng (năm 2009)
Đây là một trong những dự án tiêu biểu đầu tư xây dựng chợ từ nguồn vốn xã hội hóa của tỉnh Tiền Giang

2.Các công việc tư vấn do công ty ACT đảm nhận
+Khảo sát địa hình
+Lập dự án đầu tư
+Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán
+Tư vấn giám sát

Dự án khác