Công trình - Dự án
Số lượt truy cập
Hit Counter
Đường và kè sông Tiền khu vực thành phố Mỹ Tho

 1.Thông tin dự án
*Chủ đầu tư: BQL DAĐTXDCT Kè, đường và khu dân cư dọc sông Tiền khu vực TP Mỹ Tho.
*Địa điểm: Phường 6 – TP Mỹ Tho – Tiền Giang.
*Quy mô xây dựng:
-Đoạn G-H-I-K: -Phần đường L=497,88m; mặt đường rộng 12m, vỉa hè mỗi bên rộng 7m.
-Phần kè bảo vệ bờ: 518m
-Đoạn F-G: -Phần đường L=765m; mặt đường rộng 12m, vỉa hè mỗi bên rộng 7m.
-Phần kè bảo vệ bờ: 765m .
-Kết cấu kè bảo vệ bờ bê tông cốt thép, quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H10, tải trọng khai thác trên kè <= 0,578tấn/m2.
*Chi phí giám sát: 1.151,14 triệu đồng.

2.Các công việc tư vấn do công ty ACT đảm nhận
Liên danh: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Tiền Giang- Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế cảng – kỹ thuật biển (PORTCOAST).
+Tư vấn giám sát thi công

Dự án khác