Công trình - Dự án
Số lượt truy cập
Hit Counter
HT thu gom và xử lý nước thải khu công nghiệp Mỹ Tho

 1.Thông tin dự án
*Chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Tiền Giang.
*Địa điểm: Khu công nghiệp Mỹ Tho – TP Mỹ Tho – Tiền Giang.
*Quy mô xây dựng:
-Hệ thống ống thu gom nước thải và trạm xử lý nước thải công suất 3.500m3/ngày đêm.
*Chi phí giám sát: 289,00 triệu đồng.

2.Các công việc tư vấn do công ty ACT đảm nhận
+Tư vấn giám sát thi công

Dự án khác