Công trình - Dự án
Số lượt truy cập
Hit Counter
Đường giao thông vào Trại giam Mỹ Phước

 1.Thông tin dự án
*Chủ đầu tư: Trại giam Mỹ Phước – Tổng cục VIII Bộ Công An.
*Địa điểm: Thị trấn Mỹ Phước – huyện Tân Phước – Tiền Giang.
*Quy mô xây dựng:
-Đường giao thông: Tổng chiều dài 2.788m, bề rộng mặt đường 3,5-4,5m, bề rộng nền đường 6,5m, bề rộng lề đường 1,5m.
-Hệ thống thoát nước: Tổng chiều dài 45m, D800.
-Cầu BTCT: Tải trọng 13 Tấn, mặt cầu rộng 6,5m, tổng chiều dài 24m.
-Cầu BTCT cải tạo: Tổng chiều dài 20m, làm mới mặt cầu bằng BTCT.
*Chi phí khảo sát, lập dự án, thiết kế, đấu thầu, giám sát: 781,50 triệu đồng.

2.Các công việc tư vấn do công ty ACT đảm nhận
+Khảo sát địa chất.
+Lập dự án đầu tư.
+Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán.
+Tư vấn đấu thầu.
+Tư vấn giám sát thi công

Dự án khác