Giới Thiệu > Chứng nhận và giải thưởng

Từ khi thành lập đến nay, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tiền Giang đã được nhà nước trao tặng nhiều bằng khen:

 1.Cờ truyền thống và Huân Chương Lao Động hạng 3 do Chủ Tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trao tặng

 

2.Giải thưởng Chất Lượng Việt Nam 2005 do Bộ Khoa Học và Công Nghệ trao tặng