Giới Thiệu > Triết Lý Văn Hóa

Các nguyên tắc chủ đạo :

* Đối với khách hàng : Luôn uy tín, trách nhiệm, nhiệt tình và vui vẻ tạo nên sự hài lòng và thỏa mãn mong đợi của khách hàng.

* Đối với đối tác, nhà cung ứng : Luôn uy tín, tôn trọng, hợp tác trên cơ sở cùng đồng hành phát triển.

* Đối với đồng nghiệp : Luôn thân thiện, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực vì mục tiêu chung, thực hiện tinh thần teamwork và chia sẽ

* Đối với bản thân : Luôn uy tín, suy nghĩ, hành động tích cực và chính trực, kỷ luật, rèn luyện không ngừng.

* Đối với công việc : Luôn trách nhiệm, tự giác, tích cực, sẳn sàng đối đầu với mọi khó khăn thử thách, đảm bảo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao với tinh thần sáng tạo và cải tiến.

* Đối với môi trường và cộng đồng : Luôn có trách nhiệm chia sẽ và phát triển cùng cộng đồng, bảo vệ môi trường, góp phần cùng xã hội tạo dựng và bảo vệ những giá trị nhân văn.

Toàn thể CB CNV có trách nhiệm tuân thủ thực hiện và chia sẻ, truyền đạt thông tin cho mọi người cùng triển khai thực hiện.

Mục tiêu của ACT là trở thành thương hiệu quen thuộc của ngành xây dựng, được góp phần cùng khách hàng tạo nên những thành công trên chặng đường phát triển. Từng bước tạo dựng niềm tin cũng như sự tín nhiệm của khách hàng để thương hiệu ACT trở thành thương hiệu được giới xây dựng biết đến và gửi trọn niềm tin. Cùng sẻ chia để tạo dựng thành công, cùng sẻ chia để đem lại hiệu quả, cùng sẻ chia để cùng phát triển bền vững.

Với cam kết gắn bó dài lâu, ACT không ngừng đổi mới, tiên phong ứng dụng những công nghệ hiện đại vào qui trình sản xuất. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào kiểm định sản phẩm để mỗi sản phẩm của ACT đi vào thực tế sử dụng là sản phẩm tạo nên nhiều hiệu quả. ACT khao khát vươn lên trở thành thương hiệu được thị trường xây dựng tín nhiệm và là thương hiệu đi đầu trong việc tạo ra những giải pháp xây dựng đạt hiệu quả cao nhất.